Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Mustafa Çankaya, 2023 faaliyet raporu görüşmelerinde, faaliyet raporu hakkında 10 madde halinde eleştirilerini dile getirdi. Çankaya'nın eleştirileri şu şekildeydi:

  1. Faaliyet raporlarında araç envanterinin detaylı bir şekilde sunulmaması ve marka, model, kıymet takdirlerinin yapılmaması, mali saydamlık ve hesap sorumluluğuna aykırıdır.
  2. Kitap fuarları gibi kültürel etkinliklerin düzenlenmemesi, amaçlar kısmında belirtilen hedeflere uygun hareket edilmediğini göstermektedir.
  3. Gençlik, spor ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacına uygun olarak sağlıklı yaşam programı ve küçük sanayi sitelerinin iyileştirilmesi gibi faaliyetlerin yetersizliği eleştirildi.
  4. Sosyal hizmet faaliyetlerinin artırılması hedefine yönelik olarak yaşlılara yönelik faaliyetlerin azlığına dikkat çekildi.
  5. Akçaabat'ta devam eden pazaryeri ve otopark projesinin bitirilememesi ve planlanan otoparkların yetersiz bulunması eleştirildi.
  6. Yapılan yeni yol çalışmalarının yetersizliği ve evde bakım hizmetlerinin yapılmaması eleştirildi.
  7. Kültür ve sosyal işler dairesi başkanlığının kitap fuarı düzenleyememesi ancak konser organizasyonlarına bütçe ayırması eleştirildi.
  8. Faaliyet raporunun maliyetli bir şekilde basılması ve dijital ortamda paylaşılmaması eleştirildi.

Araklı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Avni Coşkun'dan Engelli Okulu Müjdesi Araklı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Avni Coşkun'dan Engelli Okulu Müjdesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çankaya'nın eleştirilerine katılarak bazı konularda önlemler alacaklarını belirtti. Özellikle küçük sanayi sitelerinin sağlıklaştırılması, kitap fuarlarının düzenlenmesi ve faaliyet raporunun dijital ortamda hazırlanması ve maliyetin azaltılması konularına vurgu yaptı.

Muhabir: NURGÜL GÜNAYDIN