Türkiye, kripto varlıkların hukuki altyapısını düzenlemeye yönelik önemli bir adım atıyor. Dün Meclis'e sunulan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto varlıklara ilişkin muazzam önlemleri içeriyor. İşte kanun teklifiyle ilgili merak edilen 10 soru ve cevapları:

 1. Kripto varlıkların hukuki altyapısı nerede oluşturulacak? Kripto varlıklara dair yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alacak. Bu teklifle birlikte, kanuna kripto varlıklara özgü tanımlar eklenerek sektöre dair net bir çerçeve oluşturulacak.

 2. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları nasıl faaliyet gösterecek? Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almaları gerekecek. Ayrıca, kuruluş süreçlerinde teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerinde uygunluk da aranacak.

 3. Fiyatlar nasıl oluşacak? Platformlarda fiyatlar serbest piyasa koşullarına göre oluşacak. Ancak, platformlar işlemlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için belirli kurallara tabi olacaklar.

 4. Cüzdan ve fon kayıtlarında hangi esaslar aranacak? Müşterilere ait cüzdan ve fon transferleri kayıtları güvenli ve erişilebilir şekilde tutulacak. Bu kayıtların doğruluğu ve gizliliği sağlanacak ve ilgili düzenlemelere uyulacak.

  Markete gidenlere neye uğradığını şaşırdı: Artık bu paralar geçmeyecek Markete gidenlere neye uğradığını şaşırdı: Artık bu paralar geçmeyecek
 5. Müşteri varlıkları ve nakitlerle ilgili düzenlemeler neler olacak? Müşterilerin kripto varlıkları, tercih etmeleri halinde kendi cüzdanlarında tutulacak. Ayrıca, müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu hale gelecek.

 6. Yükümlülüklerin yerine getirilememesinden kim sorumlu olacak? Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, hukuka aykırı faaliyetlerinden ve yükümlülüklerini yerine getirememelerinden doğan zararlardan sorumlu olacaklar.

 7. Kripto varlıklara el konulabilecek mi? Müşteri varlıkları, hizmet sağlayıcıların borçları nedeniyle haczedilemeyecek ve müşteri haklarını korumak adına çeşitli önlemler alınacak.

 8. İzinsiz faaliyetlerde cezalar neler olacak? İzinsiz faaliyet gösterenler ciddi cezalara çarptırılacaklar. Bu kişiler, hapis ve adli para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.

 9. Vergi ve hizmet bedeli alınacak mı? Düzenleme kapsamında vergilendirme yapılmayacak, ancak platformlardan bir hizmet bedeli alınacak ve gelirlerin belirli bir kısmı SPK ve TÜBİTAK'a aktarılacak.

 10. Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası süreç nasıl işleyecek? Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut işletmeler, belirlenen şartları yerine getirerek izin almak zorunda olacaklar. Aksi takdirde, tasfiye sürecine girecekler ve müşterilerin hakları korunacak.

Bu kanun teklifi, Türkiye'nin kripto varlıklar alanında daha şeffaf, güvenilir ve düzenli bir pazar oluşturma hedefine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ