Mavi Ekonomi kavramı, 2008 Küresel Krizi'ne dayanmakta olup, Gunter Pauli'nin "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs" adlı kitabıyla yaygınlaşmıştır.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Mavi Ekonomi'nin bölgedeki önemine vurgu yaparak, 4BIZ Projesi çerçevesinde Türkiye'nin liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor. Proje, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'nin yer aldığı altı ülkenin paydaşlarını bir araya getirerek, kıyı turizmi, su ürünleri, deniz ulaştırma sektörlerindeki iş birliğini ve kapasite artışını hedefliyor.

Su ürünleri sektörü, Mavi Ekonomi'nin lokomotif sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Trabzon'da faaliyet gösteren Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SUMAE) ve üniversitelerin desteğiyle, sektörde inovasyon, ARGE, verimlilik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda faaliyetler yürütülüyor. Bölgede gerçekleştirilen eğitimler ve çalıştaylar, su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme firmalarının gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Mavi Ekonomi'nin Karadeniz'e yansımasıyla ilgili DOKA raporu, yeşil ve dijital dönüşüm uygulamalarının sektörün rekabet gücünü artıracağını ve çevresel sürdürülebilirliğe destek sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, temiz enerji kullanımının artırılması, atıkların değerlendirilmesi ve kalite güvence sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi konular üzerinde duruluyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği açısından Trabzon'un bölgede lider konumda olduğu vurgulanıyor. Bölgede son yıllarda yaşanan ihracat ve üretim artışı, sektörün önemini daha da pekiştiriyor. Ancak, demiryolu bağlantısının eksikliği gibi altyapı sorunları, sektörün potansiyelini tam olarak kullanmasını engelliyor. Bu nedenle, bölgedeki talepler arasında demiryolu bağlantısının sağlanması öne çıkıyor.

Artvin’de Motosiklet Sürücüsünün İmdada Kamyon Yetişti! Artvin’de Motosiklet Sürücüsünün İmdada Kamyon Yetişti!

Türkiye'nin Mavi Ekonomi alanındaki çabaları, Karadeniz'in potansiyelini harekete geçirerek bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayabilir. DOKA raporu, bölgenin Mavi Ekonomiye odaklanarak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomiye doğru ilerlemesine yönelik önemli bir yol haritası sunuyor.

Editör: Birol Sancak