Bu haftaki cuma vaazı ailenin önemi idi. Bende konunun önemine binaen bu hafta ki yazımı bu konuya ayırmayı uygun buldum.

Aile toplumun en önemli yapı taşıdır. Aile ne kadar güçlü ise toplumda o kadar güçlü manasına gelir. Bundan dolayı  aile müessesesini güçlü kılmamız lazım gelmekte.

Güzel dinimiz İslam aile müessesesi üzerinde çok durur. Kadın ve erkeğin bir nikahla bir araya gelmesini ve aile olmasını emreder. İlk insan Hz. Adem yaratıldıktan sonra kendisine eş olarak Hz. Havva annemiz yaratılıp aile olmaları sağlanmıştır.

Hz. isa (A.S.) dışında bütün Peygamberler evlidirler. Peygamberimizde evlenip aile olmuş ve biz ümmetlerine evlenmemizi tavsiye etmiştir. Bir sözlerinde şöyle buyurmaktadır;" Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." Bu hadiste Peygamberimiz açık olarak kadın ve erkeğin nikahla bir araya gelmelerini ve neslin devamı için aile olmasını emretmektedir.

Evlilik dışı ilişkiler haramdır. Allah azze ve celle bir ayette şöyle buyurmaktadır;"  Zinaya yaklaşmayın. Çünkü zina çirkin ve kötü bir yoldur." Ayette zina yapmayın değil yaklaşmayın denmesi kadın ve erkek bir araya geldiğinde yanlarında bir kişi yoksa mutlaka zina fiili ortaya çıkması muhtemel olduğunu söylemektedir. Ustad Rahmetli Mevdudi Hicab adlı eserinde zinanın zararını anlatırken şöyle tespitlerde bulunmaktadır;" Eğer bir beldeyi topsuz tüfeksiz ele geçirmek isterseniz o beldede zinayı yayın. Çoğa gitmeden o beldenin düştüğünü göreceksiniz." Zina bu kadar tehlikeli bir yoldur.

Kadın ve erkek evlilikle nefislerini tezkiye ederler. Birbirine helal olmaktadırlar.

Aile içerisinde herkesin sorumlulukları vardır. Anne ve baba aile içerisinde birbirlerine karşı güzel sözlerle muhabbet etmeleri ve birbirlerine güzel davranmaları lazım gelmekte. Bakınız günümüzde onlarca kadın kocası tarafından azarlandığından aşağılandığından ve şiddete maruz kaldığından az bir güzel lafa kanıp çocuklarını bırakıp kocaya kaçmakta. Ondan dolayı anneler erkek çocuklarını evlendiklerinde hanımlarına nasıl davranmaları lazım geldiğini öğretmeleri aileyi kurtarmak adına önemlidir.

Anne babaların çocuklarına karşı görevleri arasında çocuklarını ahlaklı yetiştirmeleri lazım gelmekte. Bakınız Peygamberimiz konu hakkında ne buyurmaktadır;" Bir anne baba çocuklarına güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmamıştır." Hadis açık. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmemiz geleceğimizi kurtarmamız adına önemlidir.

Çocukların Anne babalarına karşı görevleri arasında ise onlar yaşlandıklarında onlara iyilikte bulunmasi farzdır. Bakınız Peygamberimiz konu hakkında ne buyurmaktadır;" Burnu yerde sürünsün. Burnu yerde sürünsün. BUrnu yerde sürünsün. Arkadaşları kimin burnu yerde sürünsün diye sorduklarında Peygamberimiz anne babası yada annesi yada babası yaşlandıklarında onların hizmetini görüp Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidemezse burnu yerde sürünsün burnu yerde sürünsün burnu yerde sürünsün." Peygamberimizin hayatı boyunca lanet okuduğu yer bir iki tanedir. Bunlardan biride anne baba hakkındadır.

Mutluluklar diliyorum...