Giresun’da 20. Buları Yaylası Taflan Şenliği Coşkuyla Kutlandı Giresun’da 20. Buları Yaylası Taflan Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UNWOMEN) lojistik desteğiyle gerçekleştirilen toplantıya, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Çorum, Bartın ve Zonguldak'tan toplam 18 farklı kadın derneği temsilcisi ve aktivist kadınlar katıldı. Bu toplantı, kadın derneklerinin kendi kentlerinde yürüttükleri çalışmaları paylaşmaları ve birlikte yapabilecekleri çalışmalar üzerine konuşmaları için önemli bir fırsat sundu.

Toplantının Ana Gündem Maddeleri

Karadeniz'deki kadınların baş etmek zorunda kaldığı sorunlar.
Kadın örgütlerinin çözüm için ürettiği yaratıcı yöntemler.
Yerel seçimler sonrası yerel yönetimlerin kadın katılımı, istihdam, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler konularında yapabilecekleri çalışmalar.

Belirlenen Öncelikli İhtiyaçlar

Yerel yönetimlerde katılım mekanizmalarının ve eşitlik mekanizmalarının oluşturulması.
Kadın istihdamı ve önündeki engeller.
Bakım hizmetleri ve iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri.
HES'lerin kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri.
Dijitalleşmenin kadın işsizliğini artırma konusundaki tehditleri.
Temiz suya erişim, kanalizasyon ve çevre temizliği hizmetleri.
Kadın öğrenciler için yurtların yetersizliği, kent güvenliği ve ulaşım güvenliği.
Sosyal hizmetlerin yetersizliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mekanizmaların yetersizliği.

Gelecekteki Çalışmalar

Karadeniz Kadın Dernekleri Dayanışma Ağı, belirlenen sorunların çözümü için belediyelerle iş birliği yaparak sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Ağ, öncelikle kendi kurumsal yapısını tamamlayarak üyelerinin güçlenmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, yerel yönetimlerle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir dilin oluşturulması konusunda çalışmalar yürütecektir. Bu sayede, kadınlar illerde kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olabilecek, ihtiyaçları ve çözümleri, hizmet sunucularla birlikte katılımcı ve eşitlikçi şekilde, sürdürülebilir çözümler üreteceklerdir.

Muhabir: NEZİHA ÇAKIROĞLU