Dergiler duygu ve düşünceleri harmanlayan, geleceğe aktaran çok kıymetli yayın organlarıdır. Onlar sayesinde fikirler kaybolmaktan kurtulur. Düşünme eylemini besleyen dergiler aynı zamanda değişik sebeplerle puslanan hayal ufkumuzu alabildiğine açar.

Her biri büyük emeklerle ve büyük fedakârlıklarla çıkarılan dergiler, haddizatında birer okuldur. Geleceğin kalemleri bu açık mekteplerde yetişir. Yarınlarımız bu sayfalarda titiz bir işçilikle şekillenir. Umutsuzluklar umuda, zihnî huzursuzluklar huzura dönüşür.

Ülkemizde bugüne kadar ilk yayımlanan dergi olarak kabul edilen Vakayi-i Tıbbiye'den (1849) beri, gerek yerelde gerekse genelde meraklıları tarafından (haftalık,  aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık, altı aylık, bazen de yıllık olmak üzere) değişik periyotlarda binlerce edebiyat, sanat, tıp, hukuk ve ilim dergileri (süreli yayın) çıkarılmıştır. Bunların bir kısmı saman alevi misali yanmasıyla sönmesi bir olmuş, kısa sürede kültür hayatından çekilmiş, bir kısmı ise büyük bir dirayet örneği göstererek yayın hayatını sürdürmüştür.

Büyük hayallerle ve umutlarla  geçmişte Trabzon'da aylık periyotta bir "Gelecek" dergisi çıkarılmıştı. Söz konusu dergi 1991 yılında "aylık kültür dergisi" etiketiyle Trabzon'da yayınlanmaya başlamıştır. Gelecek dergisinin sanat danışmanlığını şair, yazar ve nakkaş Yaşar Bedri Özdemir yapmıştı. Yayın kurulunda ise Mehmet Bekâroğlu, A. Haydar Usta, Ahmet Ayvacı, Eyüp Köktaş, Faruk Süren ve Rıza Terzioğlu isimleri yer alıyordu.

A. Haydar Usta'nın sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Gelecek dergisi ne yazık ki çok uzun ömürlü olamamış, sadece 13 sayı yayınlanabilmiştir. Üçüncü sayıdan itibaren iki sayı şeklinde ve 2 aylık periyotlarla yayınlanan dergi 1993 tarihinde 106 sayfalık 13. sayısı yayınlanarak kapanmıştır. Yani toplamda ancak sekiz dergi çıkarılabilmiştir.            

"Kültür Dergisi" alt başlığıyla çıkan Gelecek dergisinde "Olaylar, Bir Kitap, Yaşadığımız Günler" gibi sabit başlıklar altında güncel meseleler konu edinilmiştir. Gelecek dergisinin Haziran 1991 tarihli 2. sayısında 48 sayfada 28 yazı, Temmuz-Ağustos 1991 tarihli 3-4. sayısında 64 sayfada 38 yazı, Eylül-Ekim 1991 tarihli 5-6. sayısında 64 sayfada 39 yazı, Kasım-Aralık 1991 tarihli 7-8. sayısında 64 sayfada 35 yazı, Ocak-Şubat 1992 tarihli 9-10. sayısında 64 sayfada 34 yazı, Mart-Nisan 1992 tarihli 11-12. sayısında 64 sayfada 28 yazı, Bahar 1993 tarihli 13. sayısında 106 sayfada 28 yazı yayımlandığını görüyoruz.

Gelecek dergisi geleceğe dair güzel düşüncelerle yayın hayatına başlamıştı. Trabzon yerelinde yayımlansa da içerik bakımından yerel sınırları çoktan aşmıştı. Derginin çıkış gayesi Müslümanların meselelerini konuşmaktı. Amaç Müslümanların meselelerine değişik açılardan yaklaşanların seslerine yer ve kulak vermekti. Derginin çıkış amaçlarından biri de genç insanların yetişmesine yardımcı olma düşüncesiydi. Bir başka önemli gaye de doğruların ortaya çıkarılması, Müslümanların birbirlerini tanımalarına yardımcı olmaktı.

Yerelden genele güçlü bir sesle seslenen Gelecek dergisi; şiirle hikâyeyi, denemeyle makaleyi, röportajla eleştiriyi (tenkidi) harmanlayan bir yayın organıydı. Yani dergide hem edebiyat ve sanat hem de düşünce yazıları vardı. Dergide İslâm ve Batı dünyası, modernizm, milliyetçilik, medeniyet, aydınlanma, çevre, teknoloji, akıl-vahiy, şeriat, hilâfet, lâiklik, İslâmî uyanış, Kürt meselesi, tevhid inancı, Kimlik karmaşası, kültür erozyonu, tasavvuf, siyonizm, İslâmî hareket, yeni dünya düzeni, İslâm dünyası, demokrasi, postmodernizm, gelenek vb. gibi konular yaygın olarak ele alınmakta, bu konular üzerinde  yazılar kaleme alınmaktaydı.

Gelecek dergisi sadece dergiden ibaret değildi. Dergi etrafında farklı etkinlikler de gerçekleştirilmekteydi. Buna örnek olarak dergi bünyesinde ve İpekyolu Bilgievi paydaşlığında 22-23 Ekim 1993 tarihlerinde "İslâm Düşüncesi Sempozyumu" düzenlenmişti.

Kısa zamanda zihinlerde güçlü izler bırakan, düşünen insanların aynası olan Gelecek dergisinin 13. (son) sayısı "Modernlik ve Gelenek Tartışması" kapak konusuyla çıkarılmıştı.