Gençliğimiz savrulmalar yaşamaktadır. Sahip çıkılması lazım gelmekte iken bozulmasına çanak tutulmaktadır.Gençliğimizin bozulması için her taraftan gayret edilmektedir.

Gençliğimiz ilk olarak imanı gelgitlerle karşı karşıyadır. Bir takım sebeplerden dolayı arzu edilmeyen farklı izmlere kaymış durumdadır. Bu izmlerin başında ateizm ve deizm gelmektedir. Kısaca açıklayacak olursak;

Ateizm; Allah'ın yok olduğuna iman etmektir. Bu kardeşlerimize göre Allah yoktur.
Deizm;  Allah var ama dünyamıza karışmasın diye iman etmektedirler. Bu kardeşlerimiz Allah'ın varlığına iman etmekle birlikte Allah'ın yaşantımıza müdahil olmasını istememekteler. Yani pazarımıza evliliğimize zinamıza içkimize kumarımıza devletimize vb. gibi insanı ilgilendiren her alanda Allah'ın olmasın diye iman etmektedirler.
Deist kardeşlerimiz ateist kardeşlerimizden daha cahil olduğunu söyleyebilirim.Görebildiğim kadarıyla ateist kardeşlerimizle daha kolay anlaşılmaktadır. Deistler Allah'ı hüküm koymada saf dışı bırakmaktalar.

Fakat durumun böyle olmadığı açıktır. Allah azze ve celle peygamberi Hz. MUhammetle ve kutsal kitabı KUranı kerimle dünyaya müdahil olduğu aşikardır. Allah yarattığı kullarını nasıl yaşayıp mutlu olabilirler diye Kuranını ve peygamberini göndermiş durumdadır. İnsan denilen varlık sınırsız özgür bir varlık değildir. Sınırsız özgürlük sapıklığı da beraberinde getirir. Bakınız Firavun sınırsız özgürlükten dolayı sonunda ilahlık taslamaya başlamıştır.

Gençliğimiz başka zina ile başı derttedir. Evlenmeler zorlaştığından evlilik yapamamakta ve kendisine zinaya giden yollar hayat şartları kolaylaştırdığından dolayı zina yapmayı daha ucuz yol olarak görmektedir. Sizlere bir örnek vererek durumu özetlemek isterim. Mahallemde bir zengin ağabeyim var. BU abimiz oğlunu evlendirmek istedi oğlunun evliliği çok pahalıya geldiğinden dolayı oğlunu evlendirmede  zorlandığını söylemişti. O abimiz zengin iken oğlunu evlendirmede zorlandıysa bizlerin ağlayacak durumumuz var demektir.
Ne yapmamız lazım dediğimizde diyeceğimiz evlilikleri kolaylaştırmamız lazım gelmektedir. Bunun içinde evlenmek isteyipte maddi imkansızlıklardan evlenemeyen gençlere karşılıksız hibe  verilmelidir. Ayrıca zinanın serbest olduğu yasal düzenleme derhal kaldırılmalı ve zina yasak hale gelmelidir nesillerimizi korumak için.

Gençliğimiz kumar ve içki ile de başı beladadır. Gencimiz bir taraftan evlenemiyor bir taraftan işsiz ne yapıyor kendisini bozacak haram işlere yani içki ve kumara meylediyor. İçki ve kumar ne yapıyor gencimizin dünya ve ahiretinin gitmesine sebebiyet vermektedir.
Gençliğimiz bir taraftan işsizlik ile de boğuşmaktadır. Özel sektör sömürmekte kamu ise alımları en aza indirmiş durumdadır. Burada yapılacak iş kamuya alımları artırmamız lazım gelmekte. İlk etapta beş milyon memur alınabileceği yüksek sesle seslendirilmektedir.
Gençliğimizin hidayeti için televizyon dizilerine bir çeki düzen verilmesi şart olmuştur. Dizilerde aile ve aile bağları işlenmesi gençlerimizde temiz kalabilme duygusunu geliştirecektir.
Gençlik. Ömrün en güzel yılları. Dikkatli olunmalı...