Ülkemizin ekonomisi sıkıntılı.  Paramızın alım gücü çok düştü. Enflasyon çok yüksek.Hükümet bu sıkıntıları aşabilmek için bir miktar adımlar atmış durumda. Bu adımlar arasında ilk olarak tasarruf tedbirleri gelmektedir. Bu tedbirler kapsamında ikinci olarak vergiler artırılmış durumundadır. Bu haftadan geçerli olmak üzere akıl tutulması vergiler gelmiş  durumdadır.

Şunu  açık olarak yazmak isterim ki sosyal devlet vergi koymaz. Aksine vergileri azaltmaya çalışır. Bir ülkenin ekonomik kalkınmışlığı vergilerin azlığından gelmektedir. Bir ülkede vergiler  ne kadar azsa o ülkenin ekonomisi iyi denilmektedir.  Bakınız gelişmiş ülkelerde Avrupa gibi Amerika gibi ve Japonya gibi ülkelerde vergiler azdır. Çünkü bu ülkelerde  hükümetler ekonomiyi  yatırım  yaparak kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu ülkelerde hem devlet hem özel teşebbüsler fabrika yaparak ekonomiye destek olmaktadırlar.

Şu unutulmamalıdır ki bir ülkenin ekonomisi yatırım yapıldığında düzlüğe çıkmaktadır. Şunu anlatamıyoruz fabrika kurmadan ekonomi düzlüğe çıkmaz. Fabrika hem devlet eliyle kurulmalı hemde özel teşebbüslerle kurulmalıdır. Kardeşim devlet neden fabrika kurmamalı tabi ki kurabilir. 

Devletimizin kurucusu rahmetli  Atatürk  bunu iyi bildiğinden hem de savaştan yeni çıktığımız  zamanlarda fabrika kurarak ekonomiyi düzlüğe çıkartmıştır. Onlarca fabrika kurmuştur. Burada Milli görüşü de hayırla yad etmek zorundayız. Rahmetli Erbakan fabrika hastasıydı. Her gittiği yerde fabrika temelleri atmaktadır. Rahmetli Erbakan çok iyi bilmektedir ki bir ülkenin ekonomisinin düzlüğe çıkması için fabrika açılmalıydı.Bundan dolayı fabrika seferberliği yapmıştı.

Reisi seviyorum fakat bir tane fabrika açmamaya niyet etmiş gibi fabrika açmaktan imtina etmiş durumdadır. Fakat şunu hatırlatmak isterim ki bir ülkenin ekonomisinin düzelmesi öyle faizleri artırmakla  vergi koymakla olmayacağı açıktır.

Bu ülkede Milli görüşten başka fabrika açan bir anlayış gelmemiştir. Genellikle iktidarlara gelenler ceplerini doldurmak ile meşgul olduğuna şahit olduk. Bİr yüzükle geldim başka bir şeyim yok diyerek insanımızdan destek isteyenler bugün gelinen noktada dünyanın zenginleri arasına girmişlerse bir yerlerde  sorun var demektir.

Niye anlamıyorsunuz ekonomiyi  düzeltmek için fabrika açmamız lazım gelmektedir. Fabrikayı hem devlet açmalı hem de  özel teşebbüse imkanlar tanınarak fabrika açmaları sağlanmalıdır.  Böyle faizlerin yüzde ellilerde olan bir ülkede zenginlerimiz  fabrika açacaklarına paralarını faize yatırarak beleşten para kazanmanın yolunu açacaklardır.

FABRİKA KURMALIYIZ.  VERGİLERİ AZALTMAMIZ LAZIM GELMEKTEDİR.

Bu vergiler hayatımızı pahalandıracaktır. Vergi gelen kalemler vergiyi karşılayabilmek için  bu sefer kendileri zam yapacaktır. Burada ne kadar zarar görecek olan varsa oda orta ve alt tabakadır. Bundan dolayı vergiler azaltılmalı faizler düşürülmeli ve fabrika kurulmalıdır. Eğer beş tane fabrikamız varsa bu ona yükseltilmelidir. Hemen her şehrimize ihtiyaçlar güzelce ortaya konularak fabrika açmalıyız.

VERGİLER AZALTILMALIDIR...