Bugün cuma namazında ahirete iman işlendi. Bende önemine binaen bu haftaki yazımı bu konuya ayırdım.

Allah azze ve celle bu dünya hayatında biz kullarına bir ömür tayin etmiş durumdadır. Bu ömür bittiğinde ölüm meleği gelip canımızı alır.   Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır;" Her nefis ölümü tadacaktır."

Dünya hayatında ergenliğimizden ölünceye kadar Rabbimize ibadet etmek üzere yaratıldığımız ayetlerde işlenmektedir. Bakınız bir kaç ayet yazmak isterim. Hicr suresi 99. ayette şöyle bildirilmektedir;" Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." Bir başka ayette ise şöyle bildirilmektedir.  Zariyat suresi 56. ayette ;" Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım."

Bu ayetlerden anladığımız biz insanlar yaratıcıya karşı sorumluyuz. Rabbimize karşı İbadet etmek üzere yaratılmışız.

Peygamberimiz buyurmaktadır ki "Ölüm vaktimiz geldiğinde eğer kişi Müslüman ise ölüm meleği Azrail (A.S.) en güzel elbiselerini giymekte ve en güzel kokularını sürmekte. Yok eğer kişi  kafir ve münafık ise bu durumda Azrail(A.S.) en kötü elbiselerini giymekte ve en kötü kokuları sürmekte ondan sonra ölenin canını almaya gelmekte" Yani sizlerin anlayacağınız aslında ölüm vakti geldiğinde ölüm meleğinin tavrına göre kişi ya cennetlik yada cehennemlik olduğu belli olmakta.

Ölüm yokluk değil. Ahirete açılan kapıdır.. Ahiret hayatının varlığı kişiye dünyada bir dengede yaşamasına imkan tanımaktadır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmak duygusu kazandırmaktadır.

İnsanın ölümü küçük kıyamet evrenin yok olması da büyük kıyamet olarak nitelendirilmektedir.

Ahirete iman hem Kuranda hem de hadislerde geçmektedir. Kurandan bir ayet  vereyim. Bakara suresi 3. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. " Onlar ahirete de yakinen iman ederler. Konuyla ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır; Cibril hadis;" İman nedir diye sorulduğunda iman ... ahirete iman etmendir... " diye cevap vermişlerdir.

Ölümden sonra kabir hayatı başlamaktadır. Kabir; Ölümle başlayıp mahşerde tüm insanlığın ve hayvanların dirilmesine kadar geçen zamandır. Kabir hayatı Peygamberimizin ifadesiyle " Ya cennet bahçelerinden bir bahçe yada cehennem çukurlarından bir çukur olacak."Yani sizlerin anlayacağınız bir kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduğu kabir döneminde belli olmaktadır.

Mahşerde büyük mahkeme kurulacak. Gerek insanlardan gerek hayvanlardan zulme uğrayanlar haklarını alacaklar.

  Mahşerde Peygamberimizin ifadesiyle beş şeyin hesabını vermedikten sonra bir kişi bir adım bir yere atamaz." Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır; " Kişi ömrünü nerede geçirdiğinin , sağlığını nerede geçirdiğinin, gençliğini nerede geçirdiğinin ve malını nereden kazandığı ve nereye harcadığının hesabını vermedikten sonra kişi mahşerde bir adım atamaz."

Rabbimizin razı olduğu kulları cennete gidecek. Razı olmadığı kulları ise cehenneme gidecek. Cennette ve cehennemde ebedidir. Yani ölüm yoktur.

Mahşerde herkes birbirinden kaçarken inşallah cennette aile olacağımızın müjdesini Peygamberimiz bildirmektedir. İnşallah cennete gidersek aile olacağımızın müjdesini Peygamberimiz vermişlerdir.

Eğer Müslüman olupta günahkar ise bu durumda Allah azze ve celle dilerse günahı kadar yakacak ve ondan sonra imanının hürmetine kişiyi cennete koyacaktır. Kafirlerin ve münafıkların cehennemden çıkışları yoktur.

Cennet nimet yeri cehennem ise azap yeridir. Allah muhafaza buyursun.

Ahiret vardır. Hazırlık yapmak dileğiyle...