Cumhuriyetin bugün 100. yılını kutluyoruz. Dile kolay, 100 yılı geride bıraktık bu milli mücadelede. Öyle kolay gelinmedi bu günlere.

Bugünler için ne mücadeleler, ne amansız savaşlar verildi.
Ecdat bu topraklar için, bu yüz yılın oluşması için, ne bedeller ödedi. Sadece 100 yıla bakarsak da hata etmiş oluruz. Bu mücadelenin ilki olan Samsun’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gönderenleri anmasak yanlış yapmış oluruz.


O Cumhuriyet ki; geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi bir köprüdür. Bir ayağı Selçukluya Osmanlıya, diğer bir ayağı da; medeni, kadim bir uygarlığa uzanan, ilelebet sürecek tarihi bir yoldur Cumhuriyet.


Kolay kurulmadı bu Cumhuriyet. Anadolu insanının azmiyle, vatanına, bayrağına, ezanına, sarsılmaz bir inançla sarılarak, dâhili ve harici bedhahları bertaraf ederek bu günlere ulaştık.
Cepheye giden kağnıdaki top mermisi ıslanmasın diye, başörtüsünü çıkarıp mermiye saranların, ayaklarında çarıkla orduya yardım için evinden neyi var neyi yok getirip, o kutlu milli mücadeleye ortak olanların adıdır Cumhuriyet.


Sakarya’da, Malazgirt’te, Dumlupınar’da muharebe meydanlarında destan yazan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu Halkının, varlık ve beka mücadelesinin, esaretten cesarete dönüştüren milli mücadelenin öyküsüdür Cumhuriyet.


Kolay gelinmedi bu günlere. Koca bir medeniyet üzerine inşa edilen bu Cumhuriyet, kurulurken hiç şüphesiz milletin kendi kendini yönetme sürecinde bir takım sıkıntılar da olmadı değil. Darbeler, muhtıralar, ambargolar neler görmedik ki. 


Nihayetinde bugünlere yüzyıldır bu yönetim biçimiyle, sağlam bir irade ile geldik doğrusu.         Cumhuriyet kurulalı beri, öncesinde düşman uğramış, talan edilmiş bu topraklarda her alanda büyük adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor Cumhuriyet sayesinde. 


Cumhuriyet sayesinde bilimden sanayiye, ekonomiden eğitime, sanattan turizme birçok alanda yüzyıldır, günden güne daha iyiye yönelik hız alıp ilerliyor bu ülke.


Geriye dönük baktığımız zaman yüzyıldır nelerin yapıldığı görmek isteyenler için apaçık bir vesikadır yapılanlar. Tarımdan sanayiye, ekonomiden sağlığa, uzaya fırlatılan uydulara kadar hepsi şüphesiz Cumhuriyetin eseridir.


Daha iyi bir Cumhuriyet için, her alanda, fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirerek, bu ülkenin daha çok kalkınıp her bir bireyinin refah ve huzur içerisinde, bu ülkede kardeşçe yaşayabilmesi için Cumhuriyete daha sıkı sarılacağız.


Kutlu olsun, nice yüzyıllara Cumhuriyet! 


Sözlerime son verirken, vicdanı ve imkânı olanlar için her yazımda hatırlatıyorum, deprem ve deprem bölgesindekileri ne olur unutmayın, her daim hatırlayın. Kalın sağlıcakla.